Woke Up Sticky

SIGNE VAD - visual artist
a series of photo/video installations from 2009-11 with the title Woke Up Sticky BACK
 
   
 
Woke Up Sticky - 2009-11
Installationerne af video- og fotografiske værker arbejdede med metaforer omkring tilværelsens ramme. Jeg interesserer mig for den begrænsning, vi som mennesker oplever i at være fanget i vores egen bevidsthed og i vores kulturs tankerum. Det er de eksistentielle spørgsmål som er omdrejningspunktet, men en videreudvikling af den eksistentielle tilstand, til hvordan vi handler ud i fællesskabet. Værkerne bearbejder følelsen af at være hæmmet i sit udsyn, begrænset af formen, normen, traditionen og vores psykiske rum. Hvordan det er klaustrofobisk at være i tilværelsen lukkede kredsløs og hvordan man skaber brydningstilstand.
Hvert værk er lavet som metaforiske delfortællinger til hovedfortællingen, og hver værk rummer en grad af absurditet, der flytter fortællingen fra det konkrete til det abstrakte plan.