A Hymn to the Slaughtered Pig an installation by Signe Vad & Michelle Appelros

SIGNE VAD - visual artist
(see text about the project below) BACK
 
   
A Hymn to The Slaughetered Pig  


An installation and reflection upon the other, the beast in our midst, the beast we eat, the beasts we kick or them we simply ignore.
Signe Vad, Michelle Appelros, Timotie Girardon from KRÆ syndiketat have put together an installation of reflection during Cph Art Week.
At the opening was a live performances by Mycelium.

Udstilling i KRÆ fra 24 august til 2 september 2017

KRÆet er dig og mig, os og dem. Det er et udyr født af fællesskabet, en manifestation af vores modsatrettede natur.
KRÆ syndikatet er en gruppe billedkunstnere, musikere, forfattere og en filosof. Dele af syndikatet kuraterer udstillinger på skift. Den aktuelle udstilling består af værker fra Michelle Appelros, Timotie Girardon, Signe Vad og Mycelium.


Udstillingstekst

A Hymn to the Slaughtered Pig
Installationen er en metaforisk og poetisk refleksion over den anden, kræet, bæstet i vores midte, de kræ vi æder, dem vi sparker og dem vi bare ignorerer.

Installationen A Hymn to the Slaughtered Pig opstod efter Michelle Appelros og Timotie Girardons performance af samme titel, som blev opført ved KRÆs åbningsfest. Udstillingen og den oprindelige performance, som også kan genses i udstillingen, adresserer staldlokalet og områdets fortidige og nutidige historie.

Det handler om de svin der fortæres, opfostret som produkter til madindustrien. Det handler om de stakler som drukner i middelhavet, der ryster os mindre end hvis kæledyr forsvinder. Mennesker der vil ind og har ikke status som ligesindede medmennesker, fordi de vil over og ”nasse” på Europa. De bliver globaliseringens ”collateral damage”, den globale kapitalismes overflødige kadavere. Det handler om bumserne, narkomanerne, de udstødte som huserer i nabolaget til KRÆ. Det handler om alle de kræ og særlinge der ikke passer ind i samfundets usmidige konstruktion. Men i virkeligheden handler det ikke om de upassende kræ, men om vores verdensanskuelses der gør nogle liv upassende, og som gør svinet til ædelse og eksportprodukt for maksimering af økonomisk profit. Det handler om hvor ignorant og afstumpet vi begår os i den fælles verden.

A Hymn to the Slaughtered Pig er en hyldest til alle dem som bliver ofret for vores vellevned. Fordi vi i et kollektivt degenereret anfald af hovmod glemte at værdsætte det dyr vi åd, vi glemte at sørge over dem som mistede livet når de i desperation stimlede sammen på en for lille båd. Vi glemte at spøgelserne på gaden, samfundets affald er utilpassede brødre og søstre som blev fanget i afhængighed. Vi glemte at alt ikke er til for vores skyld. Vi har skabt en mental barriere mellem os og verden, den naturlige verden fuld af spirende liv og den brutale verden med fattigdom og død. I vores verden kommer alt pakket i plast så vi ikke behøver berøres rigtigt.

Hvem er ”vi”, ”os” og ”vores”... det afgør du selv!

KRÆ Syndikatet er en ny kunstnerisk intervention i den Brune Kødby. En fredet stald fra det industrielle opsving, hvor slagtningen i København skulle effektiviseres og et øget fokus på hygiejne skulle forhindre infektioner, infiltreres nu af en poetisk modstand mod den antibakterielle sæbe, der har forsøgt at vaske væggene hvide, eliminere det urene og utilpassede. Indsigten lyder: Vi er altid allerede smittede.

KRÆet er dig og mig, os og dem. Det er et udyr født af fællesskabet, en manifestation af vores modsatrettede natur.

KRÆ Syndikatet er en gruppe billedkunstnere, musikere, forfattere og en filosof. Dele af syndikatet kuraterer udstillinger på skift. Den aktuelle udstilling består af værker af Michelle Appelros, Timotie Girardon, Signe Vad og Mycelium. Udstillingen løber fra 24. august til 2. September 2017