Text about Homo Carnōsa

SIGNE VAD - visual artist
  BACK
 

 

A text about my project Homo Carnosa. Aproject I worked in several resent exhibitions, where the base material is photographs of meat.

A Blueprint of Passion
Text by Elena Lundquist Ortiz and Astrid Wang

In the series Homo Carnōsa (The fleshy human) the body is turned inside out and we find ourselves in the midst of the wet, red darkness of the abdominal cavity. The camera has zoomed in to the point where the forms become unrecognizable and abstract. The photographic works unfold as monumental, bloody landscapes: the soft, vulnerable human body has shed its skin casing to unveil its inner workings like a map. This cartography of flesh is devoid of coordinates and compass points; it consists of unravellings and decodings, without beginning or end, centre or periphery.

For millennia we have disciplined and restrained the unruly body, discipline being the hallmark of the civilised human being. The needs, desires and instincts of the body are strictly controlled, and what cannot be controlled is suppressed in the realm of the abject and taboo – concealed and silenced behind the polished surface of the skin. Science, on the other hand, has scrutinised human anatomy in minute detail, naming its components, demarcating organs and defining their functions to replace the uncontrollable, shameful body with a neutralised, teleological entity, the main function of which is to fulfil the design of evolution.

There is a third body, which cannot be contained by cultural taboos or scientific classification. The real body. The entirety that constitutes our being-in-the-world. It is this vigorous, chaotic and passionately sensing body that exposes the inadequacies of language. The language of science is the Latin of classification and designation. Homo Carnōsa appropriates Latin terminology to disrupt its hegemony and liberate the lifeblood – a lifeblood that refuses to be contained by rationality and the superego of reason, but undermines its control and points literally and aesthetically inwards towards the lost Dionysian state in which we forget ourselves – if only for the split second of the image.

Translated by Jane Rowley

Lidenskabens blåprint

Tekst af Elena Lundquist Ortiz og Astrid Wang

I serien Homo Carnōsa (Det kødfulde menneske) vendes kroppen på vrangen, og vi befinder os midt i bughulens våde, røde mørke. Kameraets linse er zoomet helt ind, indtil at formerne er uigenkendelig og abstrakte. Fotografierne udfolder sig som monumentale, blodige landskaber; Den bløde, skrøbelige menneskekrop, har smidt hudens hylster og dets indre urværk bredes ud som et kort. Kødets kort er uden koordinater og verdenshjørner; det modstår aflæsning, afkodning og udredning. Det er uden begyndelse og ende, uden centrum og periferi.

I årtusinder, har vi disciplineret og tøjlet den uregerlige krop, for det er disciplinen, der er det civiliserede menneskes adelsmærke. Kroppens behov, begær og instinkter bliver stramt kontrolleret, og det der ikke kan kontrolleres er fortrængt til tabuerne og det abjektes verden - gemt bort bag den velplejede huds polerede facader og tiet ihjel. I naturvidenskaben har man derimod minutiøst gransket kroppens anatomi, afgrænset dens organer, beskrevet deres funktioner, navngivet dets komponenter og herved erstattet den ukontrollerbare, skamfulde krop med en neutraliseret, teleologisk krop, hvis hovedformål er at opfylde evolutionens overordnede design.

Der findes en tredje krop, der ikke lader sig indordne under hverken kulturens tabuer eller videnskabens klassificeringer. Det er den faktiske krop. Det er den helhed, som udgør vores væren-i-verden. Det er den vitale, kaotiske og lidenskabeligt sansende krop, som afdækker sprogets utilstrækkeligheder. Videnskabens sprog er latin, hvis primære brug er klassificeringer og betegnelser. Homo Carnōsa approprierer videnskabens latinske begreber, for at forstyrre deres hegemonier og frigøre livsnerven - en livsnerve, der ikke lader sig indfange af rationaliteten og fornuftens overjeg, men nedbryder dets kontrol og peger bogstaveligt og æstetisk indad på den tabte dionysiske tilstand, hvor vi forglemmer os selv – om bare i billedets splitsekund.