The Decisive Moment

SIGNE VAD - visual artist
(see text about the project below) BACK
 
   
 

The Desicive Moment - 2008
I denne serie arbejdede jeg med det eksistentielle grundvilkår at vi alle er dødelige.
Billederne blev en leg med den fotografiske tanke om ”the decisive moment”, det afgørende øjeblik, Hvordan vi selv står med (tråd)udløseren til at tage beslutningen og udføre handlingen. Trådudløseren bliver i serien symbolet på nu og her, på at være i øjeblikket. I fotografiets tilfælde, det øjeblik, hvor man udløser en mekanisme, og sætter gang i en kemisk (eller digital) proces. Dette beslutningsøjeblik, de øjeblikke som er i vores liv, de beslutninger vi tager i fundamentale øjeblikke og som former retningen for vores liv. Vi gjorde det før Henri Cartier-Bresson formulerede sætningen ”det afgørende øjeblik” som sit dokumentariske motto, længe før fotografiet blev opfundet. Vi besegler vores skæbne ved de beslutninger, vi tager, ofte på øjeblik – det afgørende øjeblik!

Interview by Kopenhagen Art Institute about the exhibition Positions of Infinity, Peter Lav Gallery Copenhagen 2009