a
alt_cph
info
participants
program
sponsors
press

 

 

 

 

 

intro

Alt_Cph Introduction

It is a pleasure for Alt_Cph 09 to open the doors for the fourth time to the annual Alternative Art Fair in Copenhagen. The fair takes place from 18-20 September 2009. Alt_Cph 09 introduces exhibition spaces and galleries that many people may never have visited or heard about before.

Alt_Cph
will happen at the Factory of Art and Design.
Sundholmsvej 46
DK-2300 Copenhagen S

18-20 September 2009

Friday 18/9 kl. 14-22
Saturday 19/9 kl. 12-20
Sunday 20/9
kl. 12-20


This year the curation is based on profit-free-initiative. That means exhibitions spaces, printed matter publishers etc. from Denmark, Sweden, Norway, Iceland, maybe Finland, which contributes to the artworld based on the idea that they have something special to bring, free of "markedthinking".

Alt_Cph wishes to introduce its national and international audience to this alternative art environment and to each other. The participants are galleries, exhibition spaces and printed matter publishers which have non-commercial interests. Additionally, there will be performance art, sound art and artists working live with process-based art within the space of the fair.

The participants in the Alternative Art Fair have been curated in order to give the audience an experience of the variety of tendencies found in the alternative art scene.
During the weekend there will be two scenes at the fair, one focusing on performance, sound and experimental music. The other will be an active debate scene discussing themes and problems concerning an alternative art scene.
You will be given the opportunity to participate in the debate both before and after the fair at KUNSTEN.NU's webportal: www.kunsten.nu/debatten
Alt_Cph’s intention is to actively contribute to the discussion of the role of contemporary art in society. By visiting the Art Fair you will participate in this discussion.Konceptet for Alt_Cph i 2009

Den 18. - 20. september 2009 afholdes for 4. gang Alt_Cph 09 – den alternative kunstmesse på Fabrikken for Kunst og Design.
Alt_Cph 09 et kort over rodnettet på den danske/svenske/norske kunstscene.
Den alternative messe i 2009 ser det som sin opgave, at tydeliggøre en lidt diskret del af kunstverdenen og fremhæve initiativet, som er den bærende energi og grundlaget.
I år er tanken med messen - med Signe Vad som kurator - at vise og gribe alle de initiativer, bevægelser, overskuds- og generøse og ofte idiosynkratiske handlinger, som udspiller sig uden for de etablerede institutioner og kommercielle udstillingssteder. Messen i år inviterer nordiske netværk ind for at inspirere gensidigt de alternative/nonprofit/kunstnerstyrede udstillingssteder, og for at udveksle erfaring med at arbejde fra et profit frit udgangspunkt. Udstillingssteder fra de andre nordiske lande bringer deres nationale kontekst med i udstillingstanken og kunstdebatten. Derved udvider debatten sig væsentligt og udsynet bliver større, de nordiske medspillere er med til at perspektivere Alt_Cph 09 og brede debatten ud.
Der bliver inviteret et udvalg af projektrum, kunstnerstyrede gallerier, kunstbogforlag, og mikrogallerier. Desuden vil nordiske kunstnere blive inviteret til at deltage i messen inden for kunsttekst, lyd, installation, video, performance og eksperimenterende musik. Det vil være muligt at opleve lydværker i afsides dele af messerummet, live performance, kunstvideo, lydeksperimentelle koncerter, proceskunst i form af installation, desuden vil der pågå en løbende kunstdebat. Dette vil rent fysisk betyde, at der ud over 20 stande med udstillingssteder fra Sverige, Norge og Danmark, også vil være to scener på messen, en med lyd, performance og musik, og en debatscene. Desuden bliver der afviklet proceskunst og performet rundt om i messerummet.
Alt_Cph 09 ønsker at styrke kunstdebatten, og ønsker at fokusere på de alternative dele af kunstlivet som afvikles hovedsaglig udenfor etablerede institutioner og kommercielle udstillingssteder. Vi vil starte en debat om betydningen af rodnettet for resten af den etablerede kunstverden, og hvad det vil sige at beskæftige sig med kunst uden for den etablerede og kommercielle institution. Ved at inddrage de andre lande i denne debat, vil vi få åbnet for nye perspektiver og udsyn på kunstens udvikling og værdi indenfor det profit-fri kunstinitiativ og rodnettet. Vi har derfor inviteret KUNSTEN.NU til at stå for debatscenens program. KUNSTEN.NU starter debatten inden afviklingen af messen på deres webportal med baggrundsartikler og debatartikler om emnet, og fortsætter efter messen er afsluttet med en opfølgende debat.

®

a